Oluline info

MTÜ Eesti Aikidoliit loodi 15. detsembril 2006 a. ning oleme ametlikult IAF (International Aikido Federation) liige. Eesti Aikidoliit on aikido pōhimōtetel tegutsevate ühingute vabatahtlik ühendus.

hombu_recognition

Meie MISSIOON

Arendada aikido-alaseid teadmisi ja oskusi ning propageerida tervislikke eluviise.

Meie EESMÄRGID

Aikido arendamine ning tegevuse koordineerimine Eestis
Osalemine rahvusvahelises aikido liikumises
Seltsielu organiseerimine
Koostöö arendamine Jaapani ja idamaade kultuuriseltsidega
Liikmete abistamine suhtlemisel teiste ühendustega nii Eestis kui välismaal
Liikmete abistamine ürituste korraldamisel.Eesti Aikidoliidu liikmeteks võivad olla füüsilistest isikutest koosnevad ühendused või juriidilised isikud, kes vastavad Liidu põhikirja nõuetele.

Taotlus Liikmeks vastuvõtmise kohta tuleb esitada kirjalikult Eesti Aikidoliidu juhatusele.
Taotluse vorm PDF | RUS: PDF

Füüsilise isiku liikme aastamaks on 20€

Dan eksamitasud
Shodan – 1. Dan ¥20 000 JPY
Nidan – 2. Dan ¥20 000 JPY
Sandan – 3. Dan ¥30 000 JPY
Yondan – 4. Dan ¥40 000 JPY
Eksamitasu tuleb maksta Eesti Aikidoliidu arveldusarvele (selgitusse nimi ja millise taseme eksam).
Yudansha eksamile registreerimise ankeet PDF | RUS: PDF

Tehniline komisjon on Juhatuse juures tegutsev aikido asjatundjatest koosnev kogu, kelle ülesanne on aikido tehnilise ja metoodilise osa toetamine ning arendamine Liidus
Tehnilise komisjoni kontaktid: komisjon@estaikido.ee

Comments are closed.