Get Adobe Flash player

AIKIDO AIKIKAI INSTRUKTORI KVALIFIKATSIOON JA SELLE OMISTAMINE


1.
    ÜLDINE

1)    Eesti Aikidoliidu (edaspidi EAL) poolt Aikido Aikikai Fukushidoin, Shidoin ja Shihan taseme aikidoinstruktori
       kvalifikatsiooni omistamisel juhindutakse dokumendist: AIKIKAI FOUNDATION AIKIDO WORLD
       HEADQUARTERS – INTERNATIONAL REGULATIONS.
2)    EAL tehniline komisjon:
 -    vaatab läbi Fukushidoin ja Shidoin instruktori kvalifikatsiooni omistamise taotlused ja esitab kandidaadid
      juhatusele kinnitamiseks;
 -    vaatab läbi Shihan instruktori kvalifikatsiooni omistamise taotluse ja esitab juhatusele vastava soovituse.
3)    EAL juhatus:
 -    registreerib kinnitatud Fukushidoin ja Shidoin instruktorid Aikikai Hombu Dojo’s;
 -    esitab EAL nimel Shihan instruktori taotluse Hombu Dojo`le.
4)    Instruktorikandidaate võivad esitada EAL liikmed.
5)    Fukushidoin ja Shidoin instruktoritasemed omistab ja sertifikaadid väljastab EAL.
6)    Shihan instruktoritaseme omistab ja sertifikaadi väljastab Hombu Dojo.
7)    Instruktorid peavad tunnistama ja oma tegevuses järgima EAL ja Hombu Dojo poolt kehtestatud reegleid.
8)    EAL või Hombu Dojo poolt kehtestatud reeglite rikkumisel omab EAL õigust rikkujale omistatud Fukushidoin
       või Shidoin instruktoritase tühistada.
9)    Instruktorid võivad iseseisvalt vastu võtta kõiki Kyu taseme eksameid.


2.    AIKIDO AIKIKAI INSTRUKTORITASEMED

2.1     FUKUSHIDOIN 副指導員
           
Eestikeelne vaste: Abiinstruktor
          Inglisekeelne vaste: Assistant instructor

1)    Nõuded Fukushidoin taseme instruktorikandidaadile:
 -    omab vähemalt Aikikai 2.Dan (Nidan) taset;
 -    vähemalt kolm viimast aastat praktiseerinud treenerina aikidoklubis või -seltsingus;
 -    osalenud aktiivselt EAL poolt korraldatud ühistreeningutel;
 -    osalenud aktiivselt klubivälistel treeningutel ja seminaridel (sealhulgas Hombu Dojo instruktori seminaril);
 -    omab EAL tehnilise komisjoni toetust kvalifikatsiooni omistamiseks;
 -    soovituslik on Eesti Olümpiakomitee poolt omistatud nooremtreeneri kvalifikatsioon.


2.2     SHIDOIN
指導員
           
Eestikeelne vaste: Instruktor
          Inglisekeelne vaste: Instructor

1)    Nõuded Shidoin taseme instruktorikandidaadile:
 -    omab vähemalt Aikikai 4.Dan (Yondan) taset;
 -    vähemalt viis viimast aastat juhtinud treenerina aikidoklubi või -seltsingut;
 -    juhendanud EAL poolt korraldatud ühistreeninguid;
 -    osalenud aktiivselt erinevatel seminaridel (sealhulgas Hombu Dojo instruktori seminaril);
 -    omab EAL tehnilise komisjoni toetust kvalifikatsiooni omistamiseks;
 -    soovituslik on Eesti Olümpiakomitee poolt omistatud treeneri kvalifikatsioon.


2.3     SHIHAN
師範
           
Eestikeelne vaste: Vaneminstruktor
          Inglisekeelne vaste: Master instructor

1)    Nõuded EAL poolt Hombu Dojo`le esitatavale Shihan taseme instruktorikandidaadile:
 -    omab vähemalt Aikikai 6.Dan (Rokudan) taset;
 -    omab vähemalt kakskümmend aastat treeneritöö kogemust;
 -    osalenud aktiivselt EAL arendustegevuses ning juhendanud liikmesklubisid;
 -    läbi viinud koduklubi väliseid treeninguid ja seminare;
 -    omab EAL tehnilise komisjoni toetust kvalifikatsiooni omistamiseks;
 -    soovituslik on Eesti Olümpiakomitee poolt omistatud vanemtreeneri kvalifikatsioon.